Tình yêu của 01 người anh

 Tôi xin chúc tụng ngày này với tình yêu trong trái tim tôi.Tôi sẽ đối diện với con người ra sao? 

Chỉ có một cách. 

Trong im lặng, tôi sẽ ghi nhận họ và thầm nói là tôi yêu họ. 

Trong im lặng những lời này sẽ sáng lên trong mắt tôi, đem nụ cười đến trên môi tôi và làm âm vang giọng nói tôi. 

Và rồi trái tim của họ sẽ mở ra với tôi. 

Và ai có thể nói không với tôi khi trái tim của họ đã cảm nhận được tình yêu của tôi?

Nhận xét