Có thể bạn chưa biết, thay đổi tiểu mô thức thì cảm xúc của chúng ta cũng thay đổi!

 Trong ngữ cảnh của phát triển cá nhân và tâm lý học, "submodalities" (tiểu mô thức) là các yếu tố nhỏ hoặc chi tiết của trải nghiệm cảm giác, như hình ảnh, âm thanh, cảm giác, và các thông tin cảm nhận khác. Các tiểu mô thức này tạo thành phần cấu thành của trạng thái tâm trí và cảm xúc của chúng ta.Trong kỹ thuật "neuro-associate conditioning", việc điều chỉnh các tiểu mô thức có thể được sử dụng để thay đổi trạng thái tâm trí và tạo ra những thay đổi tích cực trong cảm xúc và hành vi của chúng ta. Bằng cách thay đổi các yếu tố nhỏ như màu sắc, độ sáng, âm lượng, hoặc khoảng cách của hình ảnh, chúng ta có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và trạng thái tâm trí của mình.


Ví dụ, nếu bạn cảm thấy lo lắng khi nghĩ về một tình huống cụ thể, bạn có thể sử dụng kỹ thuật tiểu mô thức để thay đổi các yếu tố như màu sắc hoặc kích thước của hình ảnh đó trong trí óc của mình. Bằng cách làm điều này, bạn có thể làm giảm cảm giác lo lắng và tạo ra một trạng thái tâm trí tích cực hơn.


Tóm lại, "submodalities" (tiểu mô thức) là các yếu tố nhỏ của trải nghiệm cảm giác, và chúng có thể được điều chỉnh để ảnh hưởng đến trạng thái tâm trí và cảm xúc của chúng ta theo hướng tích cực.

Nhận xét