NGƯỜI KHÔN NGOAN KHÔNG SỐNG TRANH GIÀNH

 NGƯỜI KHÔN NGOAN KHÔNG SỐNG TRANH GIÀNH1. Muốn trở thành cây lớn, đừng tranh giành với cỏ

Muốn làm người làm nên việc lớn, chớ tranh giành với đời. 

Thay vì tranh giành chi bằng tĩnh tâm, khiến bản thân mạnh mẽ hơn, tạo ra kì tích khiến mọi người kính nể. 

2. Kẻ mạnh thực sự làm được việc lớn không bao giờ tranh giành với người khác, làm việc gì cũng làm hết sức và luôn khoan dung với chính mình.

3. Người khôn ngoan không bao giờ tranh giành, bởi tranh chưa chắc sẽ thắng, không tranh chưa chắc đã thua.

4. Của cải vật chất không thể tranh đoạt mà có, mà do bàn tay ta tạo nên. Tiền bạc không thể cưỡng cầu, vì ắt sẽ gặp tai họa.

5. Không tranh lời nói, không tranh cái lợi trước mắt. Người thông minh sẽ luôn biết dành thời gian để làm những việc thật sự xứng đáng.

Nhận xét