Ngày tuyệt vời nhất của một người anh sẽ như thế nào?

 Ngày tuyệt vời nhất của một người anh sẽ như thế nào?Tôi xin chúc mừng ngày hôm nay với tình yêu trong trái tim tôi.

Vì đây là bí mật lớn nhất để thành công trong mọi việc. Sức mạnh có thể đập tan giáp trụ và ngay

cả huỷ hoại một cuộc sống, nhưng chỉ có năng lượng không nhìn thấy được của Tình Yêu mới có thể mở được lối vào tâm hồn của con người. Và trước khi tôi hoàn thiện được nghệ thuật này, tôi vẫn chỉ

là một tên bán hàng lậu thuế giữa chốn chợ đời này không hơn không kém. Tôi sẽ làm cho tình yêu trở thành một vũ khí mạnh mẽ nhất của tôi và không một ai có thể chống lại được sức mạnh của nó.

Sự suy lý của tôi, họ có thể tính toán; lời nói của tôi họ có thể không tin; bề ngoài của tôi họ có thể coi thường; khuôn mặt của tôi họ có thể ghét bỏ và ngay cả việc tranh luận giá cả với tôi có thể khiến

họ hồ nghi nhưng với Tình Yêu, tôi sẽ làm cho trái tim họ tan đi băng giá như ánh mặt trời làm dịu ấm những ngày đông giá.

Nhận xét