Một người anh tràn đầy cảm xúc tình yêu♥️

 Tôi xin chúc mừng ngày này với tình yêu trong trái tim tôi. Tôi sẽ phản ứng ra sao với hành vi của người khác? Với tình yêu là vũ khí của tôi để mở lối vào trái tim của con người, tình yêu cũng sẽ là giáp trụ của tôi để chống lại những mũi tên của sự ganh ghét, những mũi giáo của sự giận dữ. Lo lắng và nản chí sẽ trở thành những giọt mưa êm ái khi chạm vào áo giáp của tôi. Giáp trụ của tôi sẽ bảo vệ tôi trên chốn chợ đời và nâng đỡ tôi khi cô độc. Nó sẽ nâng tôi lên trong những khi nản chí và làm lắng dịu tôi trong những khi thèm muốn. Nó sẽ càng lúc càng mạnh mẽ hơn và vững chắc hơn với thời gian cho đến một ngày, tôi sẽ để nó sang một bên, bước đi thong dong giữa những ranh mãnh của cuộc đời và khi đó tên tôi sẽ được treo cao trên đỉnh của cuộc đời.

Nhận xét