Lời tuyên bố kiên trì cho đến lúc thành công

 Tôi sẽ kiên trì cho đến lúc thành công.Kể từ nay tôi sẽ xem nổ lực từng ngày của mình như một nhát dáo đâm vào một cây sồi cổ thụ.

Nhát đâm thứ nhất có thể không gây được chút tổn thương nào cho nó, cả cái thứ hai, thứ ba cũng vậy.

Mỗi một nhát đâm có vẻ như không mang chút kết quả nào. Nhưng rồi cây sồi sẽ đổ vì những cái cào có vẻ nhẹ nhàng đó. Nó sẽ đổ vì những nỗ lực của tôi trong ngày hôm nay.

Tôi sẽ như những giọt mưa chẩy trôi núi đồi; như con kiến ngấu nghiến con cọp; như ngôi sao chiếu sáng mặt đất; như người nô lệ xây dựng kim tự tháp. Tôi sẽ dựng lâu đài của tôi với từng viên gạch một mỗi lần, đó chỉ là những cố gắng nhỏ nhoi nhưng lập đi lập lại sẽ hoàn thành được những gì không tưởng.

Nhận xét