Lời chúc tụng yêu thương của người anh

 Tôi xin chúc tụng ngày này với tình yêu trong trái tim tôi.Từ đây tôi sẽ yêu mọi người. 

Mọi ganh ghét bị bỏ lại để tôi không còn thời gian mà ghét bỏ, tôi chỉ có thời gian để yêu. 

Tôi đã bước cái bước đầu tiên để được ở giữa con người. Với tình yêu tôi sẽ tăngtrưởng sức bán của tôi lên gấp trăm lần và trở thành một người bán hàng vĩ đại. 

Nếu tôi không có đượcnhững phẩm chất nào khác nữa, tôi sẽ thành công với chỉ với tình yêu mà thôi. 

Không có tình yêu tôisẽ thất bại cho dù có sở hữu mọi khôn khéo và hiểu biết của tất cả con người.

Tôi xin chúc tụng ngày này với tình yêu trong trái tim tôi.

Nhận xét