Điều tuyệt vời khi tình yêu lấp đầy trong tâm trí

 Tôi xin chúc mừng ngày này với tình yêu trong trái tim tôi.

Và làm sao tôi sẽ làm được điều này? Kể từ đây tôi sẽ nhìn mọi việc với tình yêu và tôi sẽ được tái

sinh. Tôi sẽ yêu mặt trời vì nó làm ấm da thịt của tôi; tôi sẽ yêu ánh sáng vì nó soi sáng lối tôi đi; tôi sẽ

yêu bóng tối vì nó cho tôi thấy được những vì sao... Tôi sẽ đón chào Hạnh Phúc vì nó mở rộng trái tim

tôi; tôi sẽ khoan dung với nỗi buồn vì nó mở lối cho tâm hồn tôi; tôi sẽ đón lấy các tưởng thưởng vì

chúng là của tôi và tôi sẽ chào mừng các trở ngại vì chúng là thử thách của tôi. st

Nhận xét