✴️15 BÍ MẬT NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG DÙNG ĐỂ QUẢN TRỊ THỜI GIAN

 ✴️15 BÍ MẬT NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG DÙNG ĐỂ QUẢN TRỊ THỜI GIANby Kevin Kruse, New York Times Bestselling, dựa trên nghiên cứu với hàng ngàn professionals, và phỏng vấn cùng với Mark Cuban và những nhà tỉ phú, 13 vận động viên Olympic, 29 học sinh straight-A và 239 doanh nhân.


1. Họ tập trung vào số phút.


Mỗi ngày, chúng ta có 1440 phút. Hãy đầu tư mỗi một phút của mình có ý nghĩa và chủ ý.


2. Họ xác định những việc ưu tiên hàng ngày.


Xác định những Nhiệm Vụ Cần Làm Quan Trọng Nhất ( Most Important Task - MIT) và ưu tiên thực hiện chúng trong vòng 2 tiếng mỗi buổi sáng.


3. Họ không dùng TO-DO list.


Thay vì To-Do List, họ cho vào lịch làm việc Calendar.


4. Họ đánh bại sự trì hoãn bằng cách sống với hiện tại.


Cái bản thể tương lai kia không có gì chắc chắn. Những gì bạn có thể làm ở hiện tại để chắc chắn rằng bản thể tương lai của bạn làm được những điều đúng đắn?


5. Họ luôn trở về và có mặt ở nhà cho Buổi Tối cùng Gia Đình.


Sẽ luôn có nhiều thứ khác nữa để hoàn thành. Time-block những điều ưu tiên và kết thúc một ngày một cách dễ chịu ( guilt-free).


6. Họ sử dụng Notebook.


Lưu lại mọi thứ vào Notebook để cho tâm trí của mình có thể thoải mái.


7. Họ chỉ check email/social media 3 lần trong một ngày.


Đừng để email hay social media cản trở dòng chảy tập trung của bạn; lên thời gian biểu để kiểm và trả lời email, tin nhắn.


8. Họ quản lý tốt thời gian của các Cuộc Họp.


Đừng kéo dài các buổi họp. Thời gian các cuộc họp súc tích, đủ cho các vấn đề quan trọng, cho mọi người ra về.


9. Họ nói “KHÔNG” với hầu hết mọi thứ.


Mỗi lần nói YES với một thứ, có nghĩa là NO với một điều khác. Hãy nói Không với những điều nằm ngoài vùng Mục Đích Hướng Tới của bạn.


10. Họ áp dụng Nguyên Tắc 80/20.


80% của kết quả đến từ 20% của các hoạt động mà bạn thực hiện. Hãy xác định 20% quan trọng này và từ chối tất cả những gì còn lại.


11. Họ biết cách ủy thác.


Xác định khả năng độc đáo của mình và còn lại, họ ủy thác và trao quyền.


12. Họ có những Chủ Đề Làm Việc cho các ngày trong tuần.


Lập ra những set ngày trong tuần để tập trung vào những Vùng Quan Trọng. ( Ví dụ: T2-3: viết content, T3-4: giới thiệu sản phẩm trên social media, T5-6: quan hệ cộng đồng)


13. Họ chỉ làm việc 1 lần


Nếu có việc gì không mất quá 10 phút để hoàn thành, họ làm ngay lập tức.


14. Họ có một nghi thức nhất quán cho mỗi buổi sáng.


Dậy sớm, và cho bản thân 60 phút chăm sóc sức khoẻ tâm trí, cơ thể, và tâm linh.


15. Họ không nghĩ về thời gian, họ tập trung vào năng lượng.


Tối đa hoá năng lượng của bạn để tối đa hoá năng suất. Tập trung vào việc chăm sóc giấc ngủ, ăn uống, thể dục, và nghỉ ngơi ngắn trong ngày.

Nhận xét