Bức thư số 63: Sống nhiệt tình trong thế giới vô tình

 [BỨC THƯ SỐ 63]

Bạn không thể không ép bản thân phải trở nên ưu tú hơn, bởi đằng sau bạn có rất nhiều người hèn hạ đang chờ câu chuyện cười về bạn. Cho nên phải đối xử với bản thân khắc nghiệt một chút, ép mình phải nỗ lực hơn nữa, năm năm sau bạn sẽ cảm ơn sự khắc nghiệt đó, hoặc hận bản thân hôm nay sao lười biếng, tự ti. Chúc bạn hãy sống nhiệt tình trong thế giới vô tình này.

(YaM)


Nhận xét