Bức Thư Số 58

 [BỨC THƯ SỐ 58]

Thành công căn bản không có bí quyết gì cả, nếu có thì chỉ có hai điều: Thứ nhất, kiên trì đến cùng, không bao giờ từ bỏ; thứ hai, khi bạn muốn từ bỏ, hãy nhìn lại bí quyết thứ nhất.

 


Nhận xét