Bức thư số 56

 [BỨC THƯ SỐ 56]

Thành công không có con đường tắt, hạnh phúc không có đường cao tốc. Tất cả thành công đều đến từ sự nỗ lực cố gắng không biết mệt mỏi; tất cả hạnh phúc đều xuất phát từ sự phấn đấu và kiên trì bình thường nhất.

(YaM)Nhận xét