Bức Thứ Số 0: Cao Thủ Thật Sự

 


Những người mạnh mẽ luôn có một quãng thời gian trầm lặng. Lúc đó, họ bỏ ra rất nhiều công sức, chịu đựng cô đơn lạnh lẽo, không oán trách, không than khổ, sau này khi nhắc đến, ngay cả bản thân họ cũng cảm động bởi những ngày tháng âm thầm đó.

(YaM)Nhận xét