Bức thư 65 Bạn là kẻ mạnh

 [BỨC THƯ SỐ 65]

Con đường đi đến thành công không thể lúc nào cũng bằng phẳng, bất luận bạn gặp phải khó khăn cản trở đến đâu cũng đừng quên bản thân phải luôn hướng về phía trước, từng bước từng bước tiến đến mục tiêu, trên con đường bao gập ghềnh chông gai ấy hãy luôn ngẩng đầu nghênh đón.

(YaM)Nhận xét