Yam là gì

YAM - Yes and More


Yam là cộng đồng Coach.

Tại sao chúng tôi tạo nên Yam?


Qua một thời gian anh làm coach qua các khoá của thầy Adam khoo, thầy Vax, thầy Menis, trung tâm Inspire, nhận thấy coach có 3 điểm bất lợi chính:


T1: Phải hi sinh thời gian công sức, tiền bạc để hỗ trợ các chương trình.


T2: Phải phụ thuộc vào trại của các chương trình, không có trại.


"Coach không trại như Tướng quân không lính"


T3: Không được huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.


Nên a muốn tạo nên một cộng đồng nơi đó sẽ huấn luyện các coach một cách có hệ thống, đào tạo chuyên nghiệp bài bản và có hợp đồng, thu nhập đúng giá trị của Coach.Điểm mạnh của Yam!


👍 Có Coach Master đào tạo.


👍 Có Trại để thực chiến kỹ năng về con người.


👍 Môi trường thoải mái tích cực để mọi người phát triển.


👍 Quan hệ hợp tác với các tổ chức đào tạo lớn: Adam Khoo education, inspire,.... thường xuyên nhận được Project lập trại và Coaching.


Điểm yếu của Yam!


👎 Thời gian thành lập ngắn (2021 - với Coach Đại nung nấu ý tưởng từ 2016)


Người đứng đầu Yam là ai?


Coach Đại - Lê Bá Tiến, sở thích leo núi, du lịch, trải nghiệm thiên nhiên và con người.


Thành tựu của Yam, ai đã thành công từ Yam chưa? 

Mỗi người tham gia Yam đều có mục đích khác nhau, có người muốn giải quyết chuyện gia đình, có người muốn thêm thu nhập, có người không biết mục tiêu mình là gì chỉ tham gia vì tham gia, có người muốn phát triển bản thân ở tầm cao hơn. Yam là nơi cho họ công cụ để đạt được mục đích của họ. 

"Hỗ trợ người khác hiểu rõ bản thân họ là Cách hiểu rõ bản thân mình tốt nhất"
Nhận xét