Bức thư 67 Lý do để tiếp tục

 [BỨC THƯ SỐ 67]

Lý do để từ bỏ có rất nhiều, nhưng lý do để nỗ lực phấn đấu thì chỉ có một, đó chính là để bản thân có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn.

(YaM)


Nhận xét